Refund policy

  1. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar ofwel inge@oycare.be ofwel Laboratoires Pi Care bvba Capucienenstraat 103 B-8900 Ieper. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
  2. “MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)  - Aan Laboratoires Pi Care bvba, Capucienenstraat 103 , B-8900 Ieper, inge@oycare.be :

  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.